EDUVET

ULUSLARARASI

VETERİNER BİLİMLERİ KONGRESİ

25-27 Haziran 2021

Veteriner Hekimlikle İlgili Her Konuyu Dostça Bilimsel Bir Atmosferde Paylaşalım