Kongremizde sunulacak çalışma makalelerinden on adeti dergi özel sayı editörlerinin değerlendirmesinden geçtikten sonra uluslararası hakemli bir dergi olan ve SCOPUS, Food Science and Technology Abstracts (FSTA), CAB Abstracts (Index Veterinarius, Veterinary Bulletin), Global Health, VetMed Resources  gibi indekslerde taranan "VETERINARSKA STANICA"  dergisinin kongremiz için basacağı özel sayıda ücretsiz olarak yayınlanacaktır

Bildiri özeti göndermek için son tarih: 18.06.2021
 

18.06.2021 tarihine kadar gönderilen özetlere ilişkin bilim kurulu değerlendirme sonuçları ve kabul mektupları 23.06.2021 tarihine kadar araştırmacılara gönderilecektir.

Kongre dili Türkçe ve İngilizce'dir. Kongre süresince İngilizce ve Türkçe oturumlar yapılacaktır. İngilizce sunumların çevirisi yapılmayacaktır.
 

Kongrede poster ya da sözlü sunum yapmak isteyen katılımcıların kongre kayıtlarının tamamlanmış olması gerekmektedir.

**Kitapçığa, isteyen katılımcıların bildiri tam metinleri diğer katılımcıların bildiri özetleri basılacaktır.***
 

Bildiri Özeti ve Tam Metin Yazım Kuralları

Özet, orijinal çalışma sonuçlarını içermeli ve mümkün olduğunca bilgilendirme amaçlı olmalıdır. Özet, Microsoft Word dokümanı olarak A4 formatında (210 x 297 mm), sayfanın tüm kenarlarında 30 mm boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, çift satır aralıklı, tek sütun ve tek paragraf halinde, iki yana yaslanmış olarak ve 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Yazar/yazarlar, ad ve soyadları koyu olarak belirtilmelidir; soyadları büyük harflerle yazılmalı ve sunumu yapacak olan yazarın adının altı çizilmelidir. Yazarın/yazarların bağlı bulunduğu kurumun adı ve adresi 10 punto ile ortalanarak yazılmalıdır.

Özet, Türkçe ve İngilizce hazırlanmalı ve her bir dil için iki ayrı sayfa kullanılmalıdır. Konu başlığı, kısa ve açık olmalı her kelimenin ilk harfi büyük devamı küçük harflerle koyu olarak yazılmalıdır. Anahtar sözcükler, alfabetik sıralanmış olarak yazılmalı ve 5 sözcükten fazla olmamalıdır.

Araştırmalarının tam metninin yayınlanmasını isteyen katılımcılar, tam metin bölümünü Türkçe ve İngilizce özetlere ek olarak bilimsel çalışmalar için giriş, materyal-metod, bulgular, tartışma ve sonuç başlıklarını içerecek ve 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde oluşturmalıdırlar. Ayrıca tam metin içerisinde literatür bilgisine yer verecek araştırmacıların literatürleri kullanım sırasına göre parantez içerisinde numaralandırarak belirtmesi (1)(1,2...) ve metin sonunda aynı sıra ile sunması gerekmektedir.

Bildiri özetleri site üzerinden hazırlanmış form doldurularak eduvetcongress@gmail.com adresine e-posta ile gönderilmeli ve bildirinin çalışma konusu (İç hastalıkları, Mikrobiyoloji, Viroloji, Cerrahi gibi) ile sözlü sunum veya poster sunumu tercihi belirtilmelidir.

Kongreye her bir katılımcı bir sözlü bir poster olmak üzere en fazla 2 sunumla katılabilir.

Poster Hazırlama Kuralları

 1. Arial yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır.

 2. Yazı boyutu bilgisayar tam ekranında görülebilir ve rahatça okunabilir olmalıdır.

 3. Tüm yazarların isim/soyisim ve adresleri yazılarak posteri sunacak katılımcının ismi koyu renkli ve altı çizilerek vurgulanmalıdır.

 4. Poster powerpoint programında hazırlanmalıdır.

Kongre Konuları

 • Klinik Bilimler

 • Temel ve Preklinik Bilimler

 • Hayvansal Orijinli Gıda Güvenliği ve Hijyeni

 • Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

 • Hayvan Refahı

 • Su Ürünleri ve Hastalıkları 

 • Akademik Girişimcilik

 • Veteriner Bilimleri ile İgili diğer konular

EDUVET Veterınary Scıences congress (1).
EDUVET Veterınary Scıences congress (1).
EDUVET Veterınary Scıences congress (1).